Go to contents

Tietoa sisällöstä

Rakennettu hyvinvointi

Hyvinvointiyhteiskunnan tuottamien rakennettujen ympäristöjen taustalla ovat kaupungistuminen ja elämäntapojen muutokset sekä julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen uudistukset. Rakennettu hyvinvointi -kokonaisuudessa julkaistaan näitä ilmiöitä ja ympäristöjä koskevia tutkimustuloksia.

Hyvinvointi-Suomea rakennettaessa

-julkiset palvelut haluttiin ulottaa koko maahan, kaikille ja kaikenikäisille

-toteutettiin uusia asuinalueita ja niihin päiväkoteja, kouluja, liikuntapaikkoja, terveyskeskuksia

-rakentamisen määrä oli ennennäkemätön

-uutta suunniteltiin ennakkoluulottomasti ja kokeilunhaluisesti.

Rakennettu hyvinvointi -teemahankkeissa selvitetään, mitkä olivat ne hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet ja arvot, joihin rakentaminen aikanaan perustui. Monet ajankohtaiset muutokset kohdistuvat 1900-luvun jälkipuolen ympäristöön. Se on yhteistä perintöämme, ja on tarpeen päättää, miten haluamme sitä säilyttää.

Anna palautetta

rakennettu.hyvinvointi@museovirasto.fi

Site's cookies