Go to contents

Blog

Moderni rakennusperintö haltuun teemainventoinneilla

Moderni rakennusperintö haltuun teemainventoinneilla

21.06.2022
Miia Hinnerichsen ja Anna Lyyra-Seppänen

Pirkanmaan maakuntamuseo kartuttaa maakunnan modernin rakennusperinnön tietovarantoa laatimalla teemainventointeja osana alueellisen vastuumuseon kulttuuriperintötiedon edistämistehtävää.

Previous blogs

Site's cookies