Siirry suoraan sisältöön

Tietoa hankekokonaisuudesta

Hyvinvointiyhteiskunnan tuottamien rakennettujen ympäristöjen taustalla ovat kaupungistuminen ja elämäntapojen muutokset sekä julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen uudistukset. Rakennettu hyvinvointi -kokonaisuudessa julkaistaan näitä ilmiöitä ja ympäristöjä koskevia tutkimustuloksia.

Hyvinvointi-Suomea rakennettaessa 1900-luvun jälkipuoliskolla

  • julkiset palvelut haluttiin ulottaa koko maahan, kaikille ja kaikenikäisille
  • toteutettiin uusia asuinalueita ja niihin päiväkoteja, kouluja, liikuntapaikkoja, terveyskeskuksia
  • rakentamisen määrä oli ennennäkemätön
  • uutta suunniteltiin ennakkoluulottomasti ja kokeilunhaluisesti.

Modernisaation ajattelutapa nivoutui ajan poliittiseen ilmapiiriin ja taloudellisiin olosuhteisiin. Tämä ilmeni suurena mittakaavana, nopeana kehityksenä ja vaurautena sekä pyrkimyksenä rationaaliseen ja tehokkaaseen yhteiskuntaan.

Museovirasto käynnisti Rakennettu hyvinvointi -hankekokonaisuuden 2010. Hankkeen lähtökohtana on ollut tarkastella modernin yhteiskunnan rakenteiden muutoksia ja niitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia kehityksiä, joiden seurauksena rakennetut ympäristöt syntyivät.

Tavoitteina on ollut

  • tarjota tietoa toisen maailmansodan jälkeen rakennetuista ympäristöistä
  • tunnistaa niiden keskeiset ominaispiirteet, ilmiöt ja aikalaisarvot
  • määritellä ympäristöjen ja rakentamisen historiallisia nykyarvoja ja nykymerkityksiä.

Verkkosivun sisältö on tuotettu aihealueittain toteutetuissa temaattisissa osahankkeissa, joissa artikkeleista ovat vastanneet aihepiiriin perehtyneet kotimaiset asiantuntijat.

Rakennettu hyvinvointi -hanke pyrkii vastaamaan seuraaviin käytännön kysymyksiin

  • Miten yhteiskunnalliset ja taloudelliset ilmiöt ilmenivät rakennetussa ympäristössä?
  • Miten tämä näkyy tänä päivänä?
  • Mitä siitä ja miten sitä tulisi säilyttää tuleville sukupolville?

Nykypäivän monet ajankohtaiset muutokset kohdistuvat 1900-luvun jälkipuolen ympäristöihin. Ne ovat yhteistä perintöämme, ja on tarpeen päättää, miten haluamme sitä säilyttää.

Anna palautetta

rakennettu.hyvinvointi@museovirasto.fi

Sivuston evästeet

Tervetuloa Rakennettu hyvinvointi -sivustolle. Tämä sivusto käyttää evästeitä.