Siirry suoraan sisältöön

Kasvun kaavoitus

Kaupungit kasvoivat 1900-luvun jälkipuolella nopeasti. Kaupunkien suunnittelua ohjattiin kaavajärjestelmällä, joka oli kaupunkien kehittämisen keskeinen väline. Kaupunkien kasvu, tiivistäminen ja kaavoitusjärjestelmän uudistaminen ovat taas ajankohtaisia. Kaavoitushistorian tunteminen auttaa ymmärtämään nykyisiä kaupunkeja. Yhdyskuntarakenteen kehityksen, toiminnallisesti erilaisten kaupungin osien, kortteleiden ja rakennusten, viherympäristöjen ja liikenneväylien ominaisuuksien analyysi paljastaa, miksi kaupunki on sellainen kuin se on. Tieto auttaa erottamaan nyky-ympäristöstä eri vuosikymmenten tavoitteita sekä arvostamaan ja säilyttämään niitä.

Aihealueen artikkelit käsittelevät 1900-luvun jälkipuolen kaupunkisuunnittelun keskeisiä piirteitä ja kaavoitusjärjestelmää. Artikkelit auttavat hahmottamaan sekä paikallista että valtakunnallista kokonaiskuvaa erilaisista kaavaratkaisuista ja niiden perusteista. Esille nostetaan kaupunkisuunnittelun ideologit, opettajat ja suunnittelijat. Heidän työllään on ollut maanlaajuinen, yhä yhdyskuntien perusrakenteissa näkyvä vaikutus. Esimerkit tehdyistä inventoinneista kertovat, miten olemassa olevaa kaupunkikokonaisuutta ja sen muutoksia on tarkasteltu kaavahistorian avulla.

Taustaa ja tutkimusta

Tunnettuja kaavoittajia

Kaavoitusta eri kaupungeissa

Selvitykset ja inventoinnit

Sivuston evästeet

Tervetuloa Rakennettu hyvinvointi -sivustolle. Tämä sivusto käyttää evästeitä.