Siirry suoraan sisältöön

Liikenteen ja energian verkostot

Infrastruktuurin verkostot ovat yhteiskuntamme toiminnan kannalta välttämättömiä rakenteita. Liikenne- ja viestintäjärjestelmät sekä sähkö- ja vesihuoltoverkostot ulottuvat lähes kaikkialle.

Osa näistä verkostoista on näkyviä. Väylät ja tiestö siltoineen, sähköntuotannon voimalaitokset ja siirtoverkkojen voimalinjat sekä vesitornit ovat muokanneet maisemaa, joskus merkittävästikin. Osa infrastruktuurin järjestelmistä taas jää näkymättömiin tai niihin ei kiinnitä huomiota – ennen kuin ne rikkoutuvat tai lakkaavat kokonaan toimimasta.

Merkittävä osa infrastruktuurista on toteutettu 1900-luvun jälkipuoliskolla. Ominaista kuitenkin on, että järjestelmiä uudistettaessa usein rakennetaan olemassa olevan aikaisemman kerrostuman paikalle tai päälle.

Infrastruktuurin rakenteiden mittakaava vaihtelee skaalautuen läpi yhteiskunnan ulottuen koteihin ja työpaikoille. Valtakunnallista kattavuutta tarjoavat energiantuotannon ja liikkumisen verkostot, jotka ulottuvat myös jokaisen lähiympäristöön. Alueellisia ja paikallisia palveluja ovat vesi- ja viemäriverkon järjestelmät.

Aihealueen artikkelit käsittelevät infrastruktuurin kehityshistoriaa liikenteen, energian, kunnallistekniikan ja maisemavaikutusten näkökulmista. Ne valottavat järjestelmien toimintaa ja periaatteita sekä nostavat esiin verkostoihin liittyviä rakennus- ja aluetyyppiesimerkkejä.

Sivuston evästeet

Tervetuloa Rakennettu hyvinvointi -sivustolle. Tämä sivusto käyttää evästeitä.