Go to contents
Kaukovainion havainnekuva.
Kaukovainion havainnekuva. Kuvalähde: Arkkitehti 2/1973.

Kaukovainion inventointi Oulussa

"Kaukovainion modernin rakennuskannan inventointi oli Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmän aloitteesta käynnistetty hanke, jonka tarkoituksena inventoida Kaukovainion rakennuskanta ja viheralueet sekä kehittää Oulun tarpeisiin sopiva modernin rakennusperinnön inventointimenetelmää."

Kaukovainio - Metsälähiön moderni rakennusperintö. Rakennuskannan ja viheralueiden inventointi 2010-11. Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmä, Oulun kaupunkisuunnittelu A 198 (pdf)

Load pdf

Site's cookies