Go to contents

Kasvun yliopistoista muutosten kampuksiin

Kasvun yliopistoista muutosten kampuksiin on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kampuksien kulttuuriympäristöarvot huomioonottava muutoksenhallintastrategia (2017).

Selvityksessä arvioidaan kohteiden kulttuuriympäristöarvoja, kulttuurihistoriallisten ominaispiirteiden muutoksensietokykyä sekä käytön ja kehittämisen mahdollisuuksia. Kohdejoukko kattaa muutostarpeiltaan ajankohtaiset Åbo Akademin, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulun ja Turun yliopiston.

Kasvun yliopistoista muutosten kampuksiin (pdf)

Load pdf

Site's cookies