Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhuollon rakennukset

Terveyttä kaikille – terveydenhuoltorakentaminen 1900-luvun jälkipuolella

Terveydenhuollon yhteiskunnallinen merkitys tiedostettiin jo itsenäisyyden ensi vuosikymmenillä. Koko maan kattava perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon verkosto rakennettiin 1900-luvun jälkipuolella. Terveydenhuoltopalveluiden saatavuus, lääkäreiden ja sairaansijojen määrä moninkertaistuivat. Suomalaisten terveystilanne koheni niin, että 2002 syntyneellä oli edessään keskimäärin 20 vuotta pidempi elämä kuin 1945 syntyneellä.

Kun Suomessa 2000-luvulla tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistuksia, joudutaan pohtimaan myös sitä, minkälaisiin tiloihin palvelut tulevaisuudessa järjestetään ja mikä on olemassa olevien rakennusten kohtalo.

Terveystalojen, kunnanlääkärintalojen, terveyskeskusten, keskussairaaloiden ja B-mielisairaaloiden rakennustyyppitutkimukset kertovat, miksi, miten ja minne niitä on rakennettu ja millaisia ne valmistuessaan olivat. Tutkimukset tarjoavat tietoa rakennustyyppien ominaisluonteesta sekä niiden keskeisistä piirteistä. Ne antavat valtakunnallisen kokonaiskuvan, johon suhteuttaa paikallisia kohteita, rakennuksia ja alueita.

Sivuston evästeet

Tervetuloa Rakennettu hyvinvointi -sivustolle. Tämä sivusto käyttää evästeitä.