Go to contents

Siunauskappeli rakennustyyppinä

Seurakuntien panostus arkkitehtuurin ja ympäristön laatuun näkyy myös siunauskappeleissa ja niiden lähiympäristöissä sekä vainajan hyvästelemiseen tarkoitettujen tilojen sisustuksessa ja taideteoksissa.

Evankelis-luterilaisten seurakuntien siunauskappeleita käsittelevä tutkimus tarjoaa tietoa rakennustyypin ominaisluonteesta ja keskeisistä toiminnallisista piirteistä. Nykyään Suomessa on noin 280 evankelis-luterilaista siunauskappelia. Rakennustyypin vaiheita esitellään 20:n ajallisesti ja alueellisesti edustavan kohteen kautta. Tulokset auttavat ymmärtämään siunauskappelirakennusten ominaisuuksia ja luovat kokonaiskuvaa tästä seurakunnallisen rakentamisen ilmiöstä. Tieto tukee rakennusten arviointia ja säilyttämistä muutostilanteissa.

Tutustu tutkimukseen Siunauskappeli rakennustyyppinä. Evankelis-luterilaisten seurakuntien siunauskappelit 1917-2000.

Siunauskappeli rakennustyyppinä (pdf)

Load pdf

Site's cookies