Go to contents
Terveyttä kaikille – terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle

Terveyttä kaikille – terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle

”Suomen terveydenhuolto uudistettiin 1900-luvun jälkipuolella: palvelut haluttiin ulottaa tasapuolisesti koko maahan ja kaikenikäisille sekä vahvistaa ennalta ehkäisevää terveysneuvontaa ja perusterveydenhuoltoa. Terveyskeskusverkoston rakentamiseen velvoitti 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki ja vastuu uuden rakennustyypin toteutuksesta annettiin kunnille. Pääosa valtakunnallisesta terveyskeskusverkostosta rakennettiin reilussa kymmenessä vuodessa, yli kaksisataa terveysasemaa joka vuosi.”

Terveyttä kaikille – terveyskeskukset 1970-luvulta 1990-luvulle (pdf)

Load pdf

Site's cookies