Go to contents

Terveyttä kaikille – terveystalot ja kunnanlääkärintalot 1940-luvulta 1960-luvulle

”Ennalta ehkäisevien terveydenhuoltopalvelujen sekä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittämiseen panostettiin jo itsenäisyyden ensi vuosikymmenillä, samoin niiden ulottamiseen maaseudulle. Sotien jälkeinen lainsäädäntö sinetöi toteutusvastuun kunnille ja keskitti valvonnan valtiolle. Terveystalojen ja kunnanlääkärintalojen rakentaminen ajoittuu vielä kauteen, jolloin yleishyödyllisillä järjestöillä ja kummikunnilla oli yhä tärkeä rooli jälleenrakennuksen ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Sotien jälkeisellä vuosikymmenellä rakennettiin yli 500 terveystaloa, pääosa niistä tyyppipiirustusten mukaan. Terveystalojen rakentaminen päättyi 1970-luvun alussa, jolloin terveyskeskusverkostoa ryhdyttiin toteuttamaan.”

Terveyttä kaikille – terveystalot ja kunnanlääkärintalot 1940-luvulta 1960-luvulle (pdf)

Load pdf

Site's cookies