Go to contents
Terveyttä Kaikille - B-mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle

B-Mielisairaalat

”Mielenterveyden hoito kuntien rakentamissa mielisairaaloissa käynnistyi jo itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Maan kattavaksi mielisairaalaverkosto rakentui kuitenkin vasta kun lainsäädäntö 1950-luvun alussa sääti vastuun hoidosta kunnille. Lain mukaan äkillisesti sairastuneet tuli hoitaa A-keskusmielisairaalassa ja pitkäaikaista hoitoa tarvitsevat B-mielisairaalassa. B-mielisairaalaa varten rakennettiin yleensä uudet tilat, mutta osa sairaaloista aloitti toimintansa jo olevissa rakennuksissa. Yli viidestäkymmenestä B-mielisairaalasta pääosa sijaitsi maaseutumaisemassa, jossa sairaala saattoi harjoittaa myös maataloustoimintaa. Mielisairaalarakentaminen ja jako A- ja B-sairaalaan päättyi 1970-luvun lopulla. Hoitokäytäntöjen muutosten myötä mielisairaalapaikkojen tarve väheni. Sen seurauksena psykiatrisia sairaaloita on suljettu ja entisiä B-sairaalarakennuksia on jäänyt tyhjilleen tai siirtynyt toiseen käyttöön.”

Terveyttä kaikille – B-mielisairaalat 1950-luvulta 1970-luvulle (pdf)

Load pdf

Site's cookies